Kodukord

MARTIN REIMI JALGPALLIKOOLI KODUKORD

1.      Klubiga liitumine ja klubist lahkumine 

1.1. Peale ühe nädalast prooviaega peab iga lapsevanem kelle laps soovib liituda Martin Reimi Jalgpallikooliga registreerima ennast (lapsevanem kes hakkab tasuma liikmemaksu) e-jalgpallikoolis (www.vemi.ee). 

1.2. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu iga kuu 10ks kuupäevaks ettemaksuna kooli poolt saadetud arve alusel, registreerimisel saadud viitenumbriga. 

1.3. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud (v.a pikemaajalisem haigus või trauma). Noorematel gruppidel kelle suvevaheaeg kestab rohkem kui 1 kuu on puhkuse kuu tasu ainult kohamaks.

1.4. Liikmemaksu suurus määratakse Jalgpallikooli juhatuse poolt ja on nähtav kodulehel www.mrjk.ee. Liikmemaksu suurus:

          1.4.1 Neli korda nädalas treenivad grupid 55 eurot kuus.

          1.4.2 Kolm korda nädalas treenivad grupid 45 eurot kuus.

          1.4.3 Kaks korda nädalas treenivad grupid 35 eurot kuus.

          1.4.4 Kohamaks 10 eurot kuus

1.5. Kui liikmemaks ei ole tasutud 3 järjestikust kuud, on klubil õigus noormängija treeningule või mängule mitte lubada. 

1.6. Liitumisel klubiga nõustub lapsevanem sellega, et Viimsi valla  või Tallinna Spordiameti poolt määratud pearahad laekuvad Martin Remi Jalgpallikoolile. Juhul, kui lapse pearahad laekuvad mõnele teisele analoogsele klubile või isikule, siis kohustub lapsevanem tasuma lapse eest liikmemaksule lisaks 10 eurot kuus.

1.7.  Samast perekonnast liituval teisel ja kolmandal lapsel on hinnasoodustus vastavalt

 -20%  ja -50%.

1.8. Klubist lahkumise korral tuleb 1 kuulise etteteatamisega teavitada klubi juhtkonda kirjalikult e-maili teel (info@mrjk.ee). 

2.      Treeningud ja võistlused 

2.1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 2-5 korda nädalas.

2.2. Treeninguid ei toimu Jõuluvaheajal, Vabariigi aastapäeval 24.02, Suurel Reedel, Jaanipäeva ajal 23-26.06  ja suvevaheajal 2-6 nädalat vastavalt vanusele.

2.3. Treeninguid viivad läbi Jalgpalliliidu koolitusega treenerid. 

2.4. Kõigil vanusegruppidel (v.a huvigrupid ja algajad) on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest vastavalt nende võimetele. 

2.5. Teeningult või mängult puudumise korral palun teavitada treenerit nii ruttu kui võimalik. 

2.6. Treeningutel on kohustuslik vastav käitumine, mis ei sisalda ropendamist ega treeneri sõna mitte kuulamist. Vastaval juhul on treeneril õigus kas last noomida või trennist ära saata. 

2.7. Treeningutel ja mängudel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega. Vastaval juhul teeb treener otsuse, kas järgmisel korral see noormängija on koosseisu arvatud või mitte. 

2.8. Kuna MRJK treeningtöö toimub renditud pindadel tuleb kinni pidada väljakute sisekorra eeskirjadest, hoida puhtust ja korda.

3.      Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängija  

3.1.  Kõik noormängijad, kes on Martin Reimi JK  all registreeritud ENMV-le ning kellele on vormistatud EJL mängija profiilid, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.  

3.2. Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud sellest varakult treenerile teatama, et treener saaks teha vastavad muudatused. 

3.3. Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik ainult vastava kokkuleppe saavutamisel teise klubiga. 

4.      Lapsevanema kohustused  

4.1. Lapsevanem  on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust.  Saalitreeningutel puhtad jalanõud ning külmal ajal soojad riided (müts, buff, vahetusjalanõud jne.)

4.2. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla. 

4.3. Probleemide ja arusaamatuste korral palume lapsevanemal teavitada treenerit või klubi juhtkonda, et saaksime sellega kiiremas korras tegeleda ning üheskoos lahenduse leida. 

4.4. Lapsevanem ei sekku treeneri töösse treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste laste juhendamisest või kritiseerimisest. Lubatud on ergutada ja kiita. 

4.5. Info trennide toimumise graafiku, asukohtade, vaheaegade, uudiste, teadete, kontaktandmete ja jalgpallikooli tegemiste kohta on üleval kooli kodulehel www.mrjk.ee. Soovitame meie kodulehte külastada võimalusel regulaarselt.