Noorsportlase terviseuuring

MS ON SPORDIMEDITSIINILINE TERVISEUURING?

Suuremate kehaliste koormustega sportimist alustada soovivatel ning regulaarselt ja intensiivselt treenivatel inimestel (sh noorsportlastel) on soovitav läbida kompleksne arstlik terviseuuring


Spordimeditsiiniline terviseuuring annab ülevaate noorsportlase  tervislikust seisundist. Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisekahjustused (näiteks südame-veresoonkonna või tugi-liikumissüsteemi kahjustused) või ka äkksurm.

Spordimeditsiinilise terviseuuringu eesmärgiks on:

- eluohtlike ja/või puudeid põhjustavate  seisundite väljaselgitamine,
- haigus - ja traumaeelsete seisundite avastamine,
- vereringe riskifaktorite kindlaks tegemine,
- ülekoormuse ennetamine,
- tervisliku seisundi ja vajadusel kehalise võimekuse hindamine.

Sportimist piiravate ajutiste või püsivate tervisehäirete korral antakse asjakohased suunised treeningkoormuste korrigeerimiseks, vajadusel suunatakse täiendavatele uuringutele, konsultatsioonidele või ravile.

Kus?

Erinevad võimalused noorsportlase tervisekontrolliks leiate allolevast loetelust:

http://www.sportmed.ee (Karulaugu majas)
www.orthopedica.ee
https://www.itk.ee
http://innomedica.ee

Millal?

Terviseuuring on soovitav läbida treeningute alustamisel ning seejärel vastavalt treeningkoormusele korrata uuringut kas igal järgneval aastal või kahe aasta järel.
Vigastuste või muude terviseprobleemide tekkimisel treeningute käigus, tuleks sportlane suunata spordiarsti vastuvõtule ära ootamata korralise terviseuuringu aega.

Miks?

Noorsportlaste tervisekontrolli üldine eesmärk on tagada iga sportlase tervis ja ohutus nii treeningutel kui võistlustel. 

Laste ja noorte osalemine intensiivses treeningus ja võistlusspordis  on suurendanud oluliselt vajadust tervisliku seisundi järelevalve järele. Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisekahjustused (näiteks südame-veresoonkonna või tugi-liikumis süsteemi kahjustused)  või ka äkksurm

Seetõttu on äärmiselt oluline, et lapsevanemal oleks teada treeningutel käiva lapse terviseprobleemid.

Kellele?

Noorsportlase tasuta tervisekontroll on suunatud sportlasele, kes:

- on kuni 19aastane (k.a.);
- osaleb regulaarselt treeningutel;

- 3 või enam treeningkorda (sh võistlused) nädalas.

NB! Treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde. 

Kus saavad alla kolme treeningkorra (sh võistlused) treenivad noorsportlased tervist kontrollida?

Alla 3 treeningkorra (sh võistlused) nädalas treenivad noorsportlased kuuluvad jälgimisele perearsti poolt tavatervisekontrolli käigus. *Kui kontrolli käigus selgub kahtlus mingile terviseprobleemile, saab perearst lapse suunata spordiarstile või vastava erialaspetsialisti vastuvõtule täiendavatele uuringutele.

*Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010 määruse nr 2 alusel on lisaks koolimineku eelsele tervisekontrollile ette nähtud perearsti tervisekontrollid II, V ja IX klassis (lastel vanuses 8-9 aastat, vanuses 11-12 aastat ja vanuses 15-16 aastat). 

Eeltoodud määrus on kättesaadav riigiteatajast!