Missioon ja visioon

VISIOON

Olla Viimsi valla elanike ühendaja läbi jalgpalli. Noorte vaba aja sisustamine spordiga ning läbi selle täisväärtusliku ühiskonnaliikme kasvatamine.

MISSIOON

Anda kõigile lastele võimalus areneda (st. treenida ja mängida omale sobival tasemel). Luua kõigile tingimused / võimalused oma jalgpalliga seotud eesmärkide ja unistuste saavutamiseks .. olgu need siis seotud jalgpalli või mõne muu spordialaga.
Kasvatada jalgpallis andekateks osutunud noortest järelkasvu rahvuskoondisele ning ka kõikidele teistele spordialadele.
Distsipliini ja korraarmastuse kasvatamine ja kujundamine. Propageerida sporti noorte seas ja teha teavitustööd alkoholi ning narkootikumide kahjulikkusest. Piirkonna noortele ühe võimalusena sportlaskarjääri pakkumine. Spordiklubi ja ürituste organiseerituse taseme pidev tõstmine ning viimine kõrgele tasemel.

Martin Reim, Viimsi MRJK ja Viimsi JK asutaja